Učivo

DNA

Zasekli jste se? Řešení je zde
3 / 12

Mezi dusíkaté báze tvořící molekulu DNA patří: adenin, guanin, cytosin a thymin.