Učivo

DNA

Zasekli jste se? Řešení je zde
2 / 12

Molekula DNA (řetězce molekuly DNA) jsou tvořeny nukleotidy