Učivo
Biologie

Molekula DNA

Chromozom je tvořen centromerou a (sesterskými) chromatidy.
Zasekli jste se? Řešení je zde
2 / 12

Co je součástí chromozomu?