Učivo

Tázací zájmeno welch-

das Gemüse, 1.p.
Zasekli jste se? Řešení je zde