Učivo

Tázací zájmeno welch-

der Sport, 4.p.
Zasekli jste se? Řešení je zde
7 / 8

.... Sport macht ihr in der Schule?