Učivo

Tázací zájmeno welch-

der Sport, 4.p.
Zasekli jste se? Řešení je zde