Učivo

Tázací zájmeno welch-

das Spiel, 1.p.
Zasekli jste se? Řešení je zde
6 / 8

.... Spiel ist am teuersten?