Učivo

Tázací zájmeno welch-

die Gruppe, 1.p.
Zasekli jste se? Řešení je zde
5 / 8

.... Rockgruppe spielt heute im Hamburg?