Učivo

Tázací zájmeno welch-

4.p. mn.č.
Zasekli jste se? Řešení je zde
4 / 8

... Lehrer mögt ihr nicht?