Učivo

Tázací zájmeno welch-

s Fach, 4.p.
Zasekli jste se? Řešení je zde
3 / 8

.... Schulfach findet ihr super?