Učivo

Tázací zájmeno welch-

R.ž., 4.p. (wohin?)
Zasekli jste se? Řešení je zde
2 / 8

In .... Schule gehst du?