Učivo

Tázací zájmeno welch-

das Tier, 1.p.
Zasekli jste se? Řešení je zde
1 / 8

.... Tier gefällt dir?