Učivo

Chudoba ve světě

Relativní (vztahující se k něčemu) metoda je tou nejpoužívanější, ne však nejpřesnější. Hranice chudoby se stanoví podle průmerného příjmu v dané zemi. Kdo je pod hranicí, má nárok na sociální pomoc.
Normativní (určujcí normu) metoda stanoví minimální spotřební koš a jeho hodnota se vyjádří v penězích. Výhodou je nižší možnost zneužívání sociálního systému.
Zasekli jste se? Řešení je zde
4 / 10

Která z metod měření chudoby je nejpřesnější?