Učivo

Chudoba ve světě

Extrémní chudoba je nejkrytičtější stádium chudoby, kdy si člověk nemůže zajistit ani základní potřeby jako je jídlo, voda, přístřeší nebo zdravotní péče.
Zasekli jste se? Řešení je zde
3 / 10

Existuje v ČR extrémní chudoba?