Učivo

Chudoba ve světě

Subsaharská Afrika zahrnuje kontinent bez severní Afriky. Dříve se tato oblast nazývala Súdán. Je ekonomicky velmi zaostalá a nerozvinutá, proto je závislá na světovém trhu. Mnohé země na jejím území jsou silně zadluženy. Obyvatelstvo je velice nerovnoměrně rozmístěné a populace stále rychle roste- z důvodu vysoké natality. Nízká životní úroveň ovlivňuje úmrtnost dětí.
Zasekli jste se? Řešení je zde
1 / 10

Kde na světě lidé trpí největší chudobou?