Učivo
Zeměpis

Lesy ČR

Česká republika patří k zemím s vysokou lesnatostí. Lesní pozemky pokrývají v současné době 2 671 659 ha.Pro srovnání – lesy pokrývají 43 % plochy EU.
Zasekli jste se? Řešení je zde
1 / 10

Kolik % území ČR představují lesy?