Učivo

Krevní elementy

Procentuálně se uvádí 60-70, ale zálaží na pohlaví i věku daného člověka.
U mužů je procento vyšší, než u žen.
Zasekli jste se? Řešení je zde
1 / 12

Kolik procent hmotnosti těla člověka, tvoří voda?