Učivo

Rozmnožování buněk

Zasekli jste se? Řešení je zde
7 / 10

Mají dceřiné buňky po meioze stejný počet chromozomů jako buňka matečná?