Učivo

Nářez průřezem biologie

Taxon neboli taxonomická jednotka je skupina konkrétních (žijících nebo vymřelých) organismů, které mají společné určité znaky (nejčastěji jsou příbuzné) a tím se odlišují od ostatních taxonů.
Zasekli jste se? Řešení je zde
6 / 11

Jaká je definice TAXONU?