Učivo
Zeměpis

STAVBA ZEMĚ

Vycházíme z poloměru Země 6378 km tedy 6 378 000 m. Tuto hodnotu vydělíme zmíněnými 20 m denně a dostáváme 318 900 dnů kopání. Pokud tuto hodnotu vydělíme 365 dny, získáme 873,698 roků čili zaokrouhleně 874 let.
 
Zasekli jste se? Řešení je zde
6 / 8

ZKUS SI TIPNOUT: Pokud bych si vzal krumpáč, lopatu, rýč a velmi dlouhou dovolenou... :) a začal kopat do středu Země, pak bych při rychlosti kopání 20 m denně kopal: