Učivo
Biologie

GEOLOGICKÉ DĚJE

Sopky se kromě činnosti dají rozdělit na:
Štítové - mají širokou, základnu a mírné svahy, magma je řídké
Sypaný kužel - příkré svahy, vyvrhování sypkého materiálu (pyroklastika)
Stratovulkán neboli složená sopka - v její stavbě se střídají vrstvy lávy a pyroklastických hornin
Zasekli jste se? Řešení je zde
7 / 9

Podle tvaru i hustoty magmatu lze sopky rozdělit na: