Učivo

DNA

Při crossing overu se překříží chromatidy dvou chromozomů, část informace si vymnění.
Zasekli jste se? Řešení je zde
7 / 10

proces kdy si  mužské a ženské chromozomy vyměňují část dna se nazývá