Učivo
Zeměpis

Zemědělství 

Herbicid je pesticid používaný k likvidaci nežádoucích rostlin, např. plevelů nebo invazních rostlin. Herbicidy se používají v zemědělství, ale i dalších oborech, například pro odstranění nežádoucích plevelů v rámci dopravních tras nebo městské údržby.
Zasekli jste se? Řešení je zde
10 / 10

Biopotravina se vyrábí z ekologicky pěstovaných plodin nebo masa zvířat z ekologických chovů. Co se nesmí provádět na ekologickém poli?