Učivo
Biologie

Mineralogie

Teorie: Vryp je jednou z fyzikálních vlastností nerostů. Určuje, jakou barvu má prášek, který ulpí na nelakované porcelánové destičce, když po ní minerálem přejedeme. Tato barva totiž není vždy stejná jako barva nerostu. Například pyrit, který je normálně žlutý, má vryp barvy hnědé.
 
Zasekli jste se? Řešení je zde
2 / 10

U minerálů se posuzuje mnoho vlastností, jedním z nich je i vryp, co to ale je?