Učivo
Biologie

Mineralogie

Teorie: Halit, pyrit i křemen jsou minerály, fylit je hornina. Horniny jsou vždy složeny z několika minerálů. Horninami se zabývá úplně jiná věda a to petrologie.
 
Zasekli jste se? Řešení je zde
1 / 10

Mineralogie se zabývá minerály (neboli nerosty) mezi ty ale nepatří