Učivo

Řasy

U řas rozlišujeme tři typy rozmnožování, a to vegetativní, které probíhá buď dělením, rozpadem kolonií nebo fragmentací stélek, nepohlavní, pomocí spor, a pohlavní, které probíhá za nepříznivých podmínek spojením gamet a vytváří zygotu.
Zasekli jste se? Řešení je zde
1 / 4

Jak se rozmnožují řasy?