Učivo
Biologie

Kroužkovci ZŠ

Zasekli jste se? Řešení je zde
8 / 9

Pijavka koňská je parazit. Živí se krví hostitele.