Učivo
Čeština

Pravopisné cvičení 1 - vyjmenovaná slova + koncovky podst. jm. r. stř., žen.

vyjmenovaná slova - po obojetných souhláskách b, l, m, p, s, v, z přemýšlíme o vyjmenovaných či příbuzných slovech - umyli - mýt, mýdly - mýt

koncovky podstatných jmen - přiřadíme podstatné jméno ke vzoru - mýdly - městy 
Zasekli jste se? Řešení je zde