Učivo

Mechorosty

Sem napiš teorii, která hráči objasní učivo v úloze a pomůže mu pochopit souvislosti. Díky teorii by měl hráč úlohu umět vyřešit. Nemusíš mu psát přímo řešení, ale dobře ho navést, aby vše pochopil a uměl tak úlohu vyřešit. Klidně vlož do teorie i obrázky a důležité pojmy zvýrazni, aby se hráč v textu dobře vyznal.
Zasekli jste se? Řešení je zde
3 / 10

Význam mechorostů