Učivo

Voda

Zasekli jste se? Řešení je zde
1 / 10

Jaký je poměr slané a sladké vody na zemi?