Učivo

NEKOVY

Zasekli jste se? Řešení je zde
9 / 20

Jaké je procentuální zastoupení kyslíku v atmosféře?