Učivo

Znáš příslovečná určení? 

Vzpomeň si, na čem musí záviset příslovečné určení. Musí rozvíjet sloveso, nebo jiné příslovečné určení.
Zasekli jste se? Řešení je zde
5 / 8

Ve které větě je slovo DOMŮ příslovečným určením?