Učivo

Voda v České republice

Rybník je uměle vytvořené dílo, které slouží především k odchvu ryb a plní funkci přirozeného zadržování vody v krajině
 
Zasekli jste se? Řešení je zde
6 / 10

Kde se nachází Čertovo jezero?