Učivo
Zeměpis

Jak dobře znáte Litvu ?

Nejdelší řekou Litvy, se svou délkou 475 km na litevském území, je řeka Němen. Řeka přitéká z Běloruska a vlévá se do Kurského zálivu. Povodí Němenu zaujímá až 70% území Litvy a Němen je proto označován za otce litevských řek.
Zasekli jste se? Řešení je zde
8 / 10

Jak se jmenuje nejdelší řeka, která protéká Litvou ?