Učivo
Zeměpis

Hydrosféra

Hydrogeografie-  je vědní podobor, který se zabývá zkoumáním a tříděním vodstev na povrchu i pod povrchem země v zeměpisném kontextu.
Hydrografie-  je jedna z vědních disciplín fyzické geografie, která se zabývá časoprostorovým rozmístěním vody v krajině.
Limnografie - geografie stojatých vod (jezera, přehrady, rybníky)
Potamografie - geografie tekoucích vod (řeky, říčky, potoky)
Oceánografie - geografie moří, oceánů, mořských proudů atd.
Glaciografie - geografie horských a pevninských ledovců
zdroj: cs.wikipedie.org
Zasekli jste se? Řešení je zde
8 / 10

Jaká vědní disciplína se dělí na limnografii, potamografii, oceánografii a glaciografii?