Učivo
Zeměpis

Hydrosféra

 Hydrologie je věda zabývající se pohybem a rozšířením vody na Zemi. Zabývá vodou ve všech skupenstvích a procesy s vodou souvisejícími. Předmětem jejího zkoumání je tedy hydrosféra.
Hydrosféra (vodní obal Země) představuje soubor všeho vodstva Země – tj. povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech. Celkové zásoby vody na Zemi činí asi 1 385 989 610 km³, z toho sladká voda představuje 2,530 %.
zdroj: cs.wikipedie.org
 
Zasekli jste se? Řešení je zde
1 / 10

Jak se nazývá věda zabývající se pohybem a rozšířením vody na zemi?