Učivo
Matematika

Osová souměrnost ZŠ

Zasekli jste se? Řešení je zde
4 / 7

Který z obrázků je pro tento kosodélník obrazem?