Učivo

Podvýživa ve světě

Např. v USA je více než 11% z celkového počtu amerických domácností potravinově nezabezpečeno (=food insecurity; k r. 2018)
Zasekli jste se? Řešení je zde
10 / 10

Jaký procentuální podíl lidí v Evropě trpících podvýživou (k r. 2009)?