Učivo

Podvýživa ve světě

Více než 600 milionů lidí na světě je obézních. 
Zasekli jste se? Řešení je zde
3 / 10

Kolik dospělých lidí na světě trpí nadváhou (k r. 2018)?
Monday's medical myth: overweight people live longer