Učivo

Sem napiš název hry např.: Petrovy hlavolamy, Trojčlenka atd.

Zasekli jste se? Řešení je zde
2 / 3

Na čas se ptáme: