Učivo

Nepojmenováno

Zasekli jste se? Řešení je zde
1 / 4

Urči co z toho je průplav.