Učivo
Biologie

Genetika: využití

Genetická nemusí vůbec automaticky znamenat dědičná - genetická vada nebo porucha může vést k různým patologickým projevům, ale pouze taková vada, která se objeví v pohlavních buňkách, ze kterých vznikne dítě, se může stát i dědičnou. Pokud jsou poruchou zasaženy jen tělní buňky člověka (dospělce i dítěte), k přenosu poruchy na dítě už nedojde.
Zasekli jste se? Řešení je zde
10 / 10

Genetika se také široce využívá v lékařství. Věnuje si jí také tzv. lékařská genetika, která má za úkol diagnostikovat nemoc: určit její původ a pomoci rodině s výběrem léčby a plánováním rodičovství v případě potíží. Je ale každá nemoc, která je genetická také dědičná?