Učivo
Biologie

Řasy II

Mýtus, že tropické deštné lesy mají vysokou kladnou bilanci kyslíku, vznikl už v druhé polovině minulého století a stále se ho nepodařilo zdárně vymýtit. Kyslíku se tam sice vytvoří hodně, ale také se ho hodně spotřebuje na hnití odumřelých částí rostlin, proto v těchto místech není výrazná vrstva půdy. Všechno se okamžitě rozkládá a využívá na další růst živých rostlin.
Naopak v oceánech je rozptýleno vysoké množství planktonu - ať už fotosyntetizujících řas nebo drobných živočichů. Právě řasy v oceánech mají na svědomí tvorbu pravděpodobně nejvíce volného kyslíku.
Zasekli jste se? Řešení je zde
5 / 5

Schopnost fotosyntézy a u většiny zástupců řas také umožňuje produkci kyslíku na Zemi - stejně jako to dělají rostliny. Kde a díky kterým fotosyntetizujícím organismům se vytvoří nejvíc kyslíku na Zemi?