Učivo
Biologie

Řasy I

Řasy jsou umělá skupina organismů - nejsou si tedy všechny blízce příbuzné, ale mají pouze podobné vlastnosti (převahu fotosyntézy při výživě, často jednobuněčnost nebo jednodušší stavbu). Naopak rostlinám jsou příbuzné blízce jen řasy červené a zelené, chaluhy nebo krásnoočka jsou již úplně jiná vývojová větev.
Zasekli jste se? Řešení je zde
2 / 6

Když je jim společná schopnost fotosyntézy, jsou všechny řasy příbuzné rostlinám?