Učivo
Biologie

Ekologie: abiogenní a biogenní faktory

Oxidu uhličitého je možná málo, ale i metan nebo freony se osvědčily v minulosti jako skvělé skleníkové plyny nebo destruenti ozonové vrstvy a to i ve velmi malých množstvích nesrovnatelných se zastoupením jiných plynů. Kyslíku je v atmosféře 21%, dusíku 7%, drobný podíl pod procento tvoří právě oxid uhličitý, vzácné plyny a vodní páry. Atmosféra tak u nás není vlastně příliš diverzifikovaná.
Zasekli jste se? Řešení je zde
5 / 8

Vzduch na Zemi má vám asi známé složení. Dnes se nejčastěji řeší obsah CO2 v atmosféře - víme, že přibývá, a i nevelký nárůst může být problém, ale kolik ho v ní cca je?