Učivo
Biologie

Ekologie: abiogenní a biogenní faktory

Světl osice nezodpovídá přímo za to, že naše fyziologické děje probíhají v cyklech (biorytmy), ale pomáhá je načasovat a seřídit. Bez světla by proces fotosyntézy probíhal jen těžko, neboť fotony zahajují celý cyklus rozkladem vody. Bez světla by také nebylo na planetě teplo a jakmile teploty klesají pod nulu, voda se mění v krystaly a jakožto životně důležitá tekutina by nám pak neumožnila metabolické děje nebo i jen tekutost krve.
Zasekli jste se? Řešení je zde
3 / 8

Světlo je jedním ze základním abiotických prvků, jaký je jeho zásadní význam ovlivňující planetu?