Učivo
Biologie

Kroužkování ptáků

Zasekli jste se? Řešení je zde
7 / 10

Jakého největšího divokého ptáka můžete v ČR jako ornitolog chytit a kroužkovat?