Učivo
Biologie

Viry 2

Kromě jednoduchého lytického cyklu, kdy vir napadne buňku a využije její aparát k výrobě svých kopií, má vir další možnosti existence.
Může se například změnit v provir, který se začlení do DNA buňky a opravdu v ní zůstane. Také může dojít k tomu, že vir po proniknutí do buňky "usne" a své kopie nevyrábí. Potom mluvíme o cyklu latentním, kdy virus sice je, ale (zatím) neškodí.
Zasekli jste se? Řešení je zde
3 / 5

Co může po proniknutí dovnitř takový vir buňce způsobit?