Učivo
Biologie

Viry 2

Cílem každého organismu je primárně zachovat svůj rod v čase. Jedinou možností je vytvořit potomstvo. Viry toto neumějí samy a musí proto využívat aparát buněk. Aby buňka věděla, jak má vyrobit takový vir, potřebuje návod. Ten si vir nese ve své RNA/DNA.
Lákat hostitele viry neumí, ačkoli třeba někteří mnohobuněční paraziti jako motolice umí manipulovat mezihostitele.
Viry jsou občas vybíravější, co se hostitele týče, ale ne aktivně. Pouze se naváží na tu buňku, na kterou jsou schopni se navázat (virus HIV se třeba umí vázat a dostat do glií nebo T-lymfocytů apod.).
A některé viry umí buňku oblbnout tak dokonale, že nemusí ani svou genetickou informaci aktivně do buňky dostat - buňka si je splete s neškodnou partikulí a prostě je pohltí.
Základ je ale dostat dovnitř svou genetickou informaci. Bez toho se vir neobejde.
 
Zasekli jste se? Řešení je zde
2 / 5

Co musí vir bezpodmínečně udělat, aby se vůbec rozmnožil?