Učivo
Biologie

Viry 1

Jelikož vir je kapsida nesoucí nějaký návod na výrobu bílkovin a má úžasnou schopnost proniknout do buňky, můžeme ho používat jako nosič návodů na léky a to přímo k nemocným buňkám. Slibuje to dokonce i novou možnost léčby rakoviny...
Co se týče ropy a plastu, existují určité bakterie, které si s ropou poradí, a dokonce některé umí rozežrat polyethylentereftalát - tedy PET lahve.
Zasekli jste se? Řešení je zde
7 / 10

Viry je přesto možné využít i k něčemu dobrému. K čemu?