Učivo
Biologie

Viry 1

Viry se skládají vždy nejméně z bílkovinného obalu genetické informace (kapsida) a informace samotné ukryté v ní (DNA/RNA), což je v zásadě návod, který umožňí jejich výrobu v hostiteli. Kromě toho mohou díky svému hostiteli získat i obal odvozený z cytoplazmatické membrány hostitelské buňky, jde tedy o lipidovou dvouvrstvu s různými proteiny (bílkovinami) v ní.
Dokonce dnes známe i partikule, zvané priony, což jsou pouze bílkoviny, které se chovají podobně jako viry - mění konformaci okolních bílkovin a tím znemožňují jejich správnou funkci (obvykle napadají nervovou soustavu). Mezi priony způsobené nemoci řadíme třeba nemoc šílených krav.
 
Zasekli jste se? Řešení je zde
3 / 10

Virus má velmi jednoduchou skladbu. Co ho tvoří?